تماس با ما

مدیر مسئول :مهدی گرائی گراوند

آدرس:شهرستان کوهدشت . میدان معلم جنب اداره آموزش و پرورش کوهدشت. دفتر پایگاه خبری مپل

شماره تماس:

۰۹۱۶۶۹۷۹۶۸۸

۰۹۹۰۶۶۱۴۲۶۶

ارتباط با ایمیل:

mehdigra@yahoo.com