نتایج مسابقات دو و میدانی آقایان، انتخابی استان لرستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان بخش دختران مشخص شدند.

به گزارش مپل به نقل از یافته، مسابقات دو و میدانی انتخابی استان لرستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان پسر ودختر به میزبانی شهرستان خرم‌آباد ودر ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد.بخش دختران ❇️نتایج رده نوجوانان 🔻در ۱۰۰ متر1⃣ نرگس بهروزی با  ۱۲/۹۷2⃣فاطمه احمدوند ۱۵/۴۰3⃣ اسرا‌ فرهادی ۱۶/۱۳4⃣ کیمیا رحمتی ۱۸/۶۷ 🔻در ۲۰۰ متر1⃣طهورا ترابی ۲۹/۵۳2⃣ریحانه مدیری ۳۱/۳۵ 🔻در ۴۰۰ متر1⃣ فاطمه خورشیدوند ۱/۰۶/۷۹ 🔻 در ۸۰۰ متر1⃣کیمیا محمدی  ۲/۴۷/۲۵ 🔻در ۲۰۰۰ متر1⃣حدیث رشیدی ۸/۵۴/۱۴ 🔻 پرش سه گام1⃣مهسا بازگیر ۱۰/۰۵ 🔻 در پرش دیسک 1⃣فاضله یوسفی با ۲۶/۷۳ 🔻 در پرش طول 1⃣ثنا نقی بیرانوند با ۳/۹۹ 🔻 در پرتاب وزنه1⃣ ثنا عابدینی  ۷/۴۰2⃣ریحانه صالحی ۶/۸۲ ❇️نتایج رده جوانان🔻در ۱۰۰ متر1⃣بیتا سرلک ۱۳/۴۶ 🔻در ۲۰۰ متر1⃣حدیث علیدادی ۳۰/۰۱ 🔻در ۲۰۰۰ متر1⃣نیلوفر دارابی ۱۲/۱۴/۳۸2⃣فاطمه معمر ۱۵/۰۱/۱۱ 🔻در پرش طول1⃣پردیس رحیمی ۴/۷۷ 🔻پرتاب وزنه1⃣حدیث بیرانوند ۱۱/۲۶ 🔻پرتاب نیزه1⃣عطیه حیدری با ۲۸ متر  🌎نتایج مسابقات دو و میدانی آقایان، انتخابی استان لرستان در دو رده سنی نوجوانان و جوانان ❇️نتایج رده نوجوانان🔻در ۱۱۰ متر1⃣امیر حسین حاتموند ۱۷/۰۶ خرم آباد2⃣آریا آزادی ۱۷/۴۵ از خرم آباد 🔻در ۱۰۰ متر1⃣امیر حسین فاضلی ۱۲/۴۰ از کوهدشت2⃣محمد حسین رحمانی ۱۲/۴۴ از الیگودرز3⃣عرفان محمدی ۱۳/۰۳اشکان‌ محمد سلیمانی ۱۲/۵۴ الیگودرز 🔻در ۲۰۰ متر1⃣فرید جوانمرد ۲۷/۷۰ الشتر2⃣ابوالفضل کمانکش ۲۷/۸۷ بروجرد 🔻در ۴۰۰ متر1⃣امیر حسین جوانمرد ۵۷/۷۰ از الشتر2⃣عرفان نصرالهی ۵۸/۵۲ بروجرد3⃣رضا جوانمرد ۱/۰۷/۱۰ الشتر🔻در پرش طول 1⃣محمد مالمیر ۵/۷۰ از خرم آباد2⃣موسی محمدی ۵/۱۲ از پلدختر3⃣مهدی حقی زاده ۴/۴۴ خرم آباد 🔻در پرتاب وزنه1⃣محمد حسین سبزادار ۱۳/۱۰ خرم آباد 🔻در پرتاب دیسک1⃣مبین گودرزی ۲۸/۶۸ بروجرد 🔻در ۸۰۰ متر1⃣امیر حسین یاراحمدی ۲/۲۵/۲۲ بروجرد2⃣پوریا شفیعی ۲/۳۰/۱۰ خرم آباد 🔻در ۱۵۰۰ متر1⃣رضا مصطفی نژاد  ۴/۳۶/۱۲ خرم اباد2⃣عرفان رضا ملا  ۴/۵۴/۴۳ الیگودرز3⃣بنیامین علی آبادی۵/۴۵/۰۰ الشتر 🔻در ۳۰۰۰ متر1⃣احمدرضا گجریان ۱۰/۲۱/۳۴ خرم اباد2⃣یاسین میرزانژاد ۱۱/۴۱/۴۶ الشتر 🔻در پرتاب چکش1⃣دانیال صادقی ۳۹/۶۰ خرم اباد2⃣ایمان حسنوند ۳۲/۰۰ خرم اباد ❇️نتایج رده جوانان🔻در ۱۰۰ متر1⃣امیر رضا معین پور ۱۰/۶۵ خرم اباد2⃣علی یاری ۱۱/۴۰ خرم آباد3⃣امیر محمد محمودی ۱۱/۶۰ خرم آباد 🔻در ۴۰۰ متر1⃣امیرحسین پاپی ۵۱/۱۵ خرم اباد2⃣امیرحسین رحمتی ۵۹/۹۲ بروجرد3⃣سروش صحرایی ۱/۰۶/۰۶ بروجرد 🔻در پرتاب وزنه1⃣امیرحسین علیپور ۱۳/۳۷ خرم‌آباد2⃣حسین خورشیدوند ۹/۰۸ خرم آباد 🔻 در پرتاب دیسک1⃣ حسین شمس الدینی ۳۵/۴۵ خرم آباد 🔻در ۸۰۰ متر1⃣محمد بادافروز ۲/۰۱/۷۵ بروجرد2⃣محمد مهدی کلهر ۲/۱۴/۶۰ بروجرد 🔻در ۱۵۰۰ متر2⃣ امیرحسین محمدی ۵/۰۹/۱۸ بروجرد2⃣ آرش باقرزاده  ۵/۵۷/۳۵ پلدختر 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.