دسته: سیاسی

تشکیل دو کمیته رصد فضای مجازی و کمیته اخبار و اطلاعات با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی به ریاست دادستان کوهدشت

به گزارش روابط عمومی دادگستری جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی با حضور امام جمعه،رئیس دادگستری ،فرماندار،دادستان، اعضای…